Osrali to holuby

Rastislav Sedlacik
akryl, xerox na mdf, kov, 60 × 80 cm
60 × 80 cm
2015

Osrali to holuby. 2015

akryl, xerox na mdf, kov, 60 × 80 cm